Cargols de pista/Carns de segments/Perns d'arada i femelles